הסתכל באורייתא וברא עלמא: Torah as a Blueprint of the World

hero image

Delivered at the OU Israel Center, Rosh Chodesh Sivan 5783 / June 6, 2024

The L’Ayla Rosh Chodesh Program is sponsored by the Brachfeld Family in Memory of Mrs. Linda Pruwer Brachfeld, מרת חיה סאשא בת ר’ יוסף הלל