ענין שכם והקשרו לחנוכה

hero image
Download Audio File
Delivered in Houston at a Melaveh Malka, Motzei Shabbos parshas Vayeshev 5783