את לבבך ואת לבב: A Teshuva-Based Elul Approach

hero image
20 Aug 2023
Elul

Delivered at the OU Israel Center, 30 Av 5783 / August 17, 2023
The L’Ayla Rosh Chodesh Program is sponsored by the Brachfeld Family in Memory of Mrs. Linda Pruwer Brachfeld,
מרת חיה סאשא בת ר’ יוסף הלל