אנא לידו ושמתי לך: Elul – Sanctuary in Time

hero image
20 Aug 2023
Elul

Delivered at the OU Israel Center, 30 Av 5783 /August 17, 2023

The L’Ayla Rosh Chodesh Program is sponsored by the Brachfeld Family in Memory of

Mrs. Linda Pruwer Brachfeld, מרת חיה סאשא בת ר’ יוסף הלל