אני לדודי ודודי לי: My Father, My King

hero image
21 Aug 2023
Elul

Delivered at the OU Israel Center, 30 Av 5783 /August 17, 2023

The L’Ayla Rosh Chodesh Program is sponsored by the Brachfeld Family in Memory of

Mrs. Linda Pruwer Brachfeld, מרת חיה סאשא בת ר’ יוסף הלל