Shabbat Va’etchanan 5773: Torah Tidbits Audio

Moshe’s ongoing message…
TTA for Shabbat Va’etchanan – Nachamu

Download Audio File