Chidush, Chaim and Ratzon

Rosh Chodesh Nissan: Understanding the Terms Chidush, Chaim and Ratzon. Esther Wein’s new shiur for Parshat Vayakhel Pekudei.

Download Audio File