Sukkot

The Haftarah for Shabbat Chol Hamoed Sukkot

October 12, 2011

The Haftarah for Chol Hamoed Sukkot